NetEduProject: Centre educatiu

Moltes gràcies per completar aquest qüestionari sobre els Ecosistemes educatius innovadors. Emplenar-lo et comportarà 15 minuts o menys. El qüestionari té l’objectiu de recollir les percepcions individuals de tots els professionals del centre educatiu sense tenir en compte el càrrec que ocupen. El qüestionari presenta 31 preguntes de resposta en escala Likert dividides en tres seccions: ‘Individual’, ‘Centre educatiu’ i ‘Lideratge’, amb la possibilitat d’escriure comentaris específics al final.Totes les respostes són confidencials i no s’identificaran per enquestats. En respondre aquesta enquesta, estàs participant voluntàriament en el NetEduProject.

Moltes gràcies de nou per la teva participació.

Part 1 – Individual

Part 1 – Individual

Part 2 – Centre educatiu

Part 2 – Centre educatiu

Part 3 – Lideratge

Part 3 – Lideratge

Please wait...