En aquest punt del manual tens dues qüestions a tractar: La primera, si desitges que els resultats de l’anàlisi final siguin públics o no per a la resta d’usuaris. És així per defecte, i permetria que a la fitxa d’organització aparegués un botó per accedir a l’anàlisi de les pròpies dades. Si, per contra, no ho desitges, hauràs de seleccionar en la gestió d’organització el camp “Anàlisi LIC Privat”. Una vegada decidit si vols compartir els resultats, hauràs d’enviar l’eina d’Anàlisi LIC a tots els professionals de l’organització. Per això, des de la teva pàgina d’usuari en la secció Organitzacions veuràs que hi ha un camp anomenat “Enllaç a l’eina d’Anàlisi LIC”, que és el camp o enllaç que hauràs de copiar i enganxar en el teu correu electrònic privat per enviar a tots els professionals de l’organització. Veuràs que en el camp correu accediràs a un correu mostra i podràs editar-lo i enviar-lo des de la plataforma a tots els professionals de la teva organització. D’aquesta manera, els professionals podran tenir accés a l’eina d’avaluació i respondre l’eina d’Anàlisi LIC de NetEduProject. paso6 Llegeix Pas 4. Analitza els resultats>>