imagen1Els ecosistemes educatius fan referència als actors educatius d’una organització, barri o comunitat, i a les seves relacions socials. L’ecosistema es troba influenciat tant pel tipus d’actors, com pel tipus de relacions socials existents entre els propis actors. Aquests actors poden ser mestres, educadors/es de carrer, monitors/es d’extraescolar, psicopedagogs/es, psicòlegs/es, infants, joves i famílies, entre d’altres. Els ecosistemes educatius destaquen el poder de la col·laboració entre actors educatius per a la millora conjunta de l’educació al segle XXI. Vull saber-ne més sobre els ecosistemes educatius.


Els ecosistemes educatius es basen en la idea de capital social, entesa com el conjunt de recursos als quals podem accedir a través de les nostres relacions socials. Davant d’un objectiu, el nostre capital social ens fa augmentar els recursos i, per tant, les nostres possibilitats d’èxit. Per exemple, una escola accedeix a l’ús d’un espai esportiu del barri per fer una activitat escolar gràcies al fet que la directora té bona relació amb el gerent de l’espai. Vull saber-ne més sobre el capital social en educació.


El lideratge d’ecosistemes educatius planteja la voluntat de construir i treure el màxim rendiment de l’organització, el barri o la comunitat mitjançant estratègies de lideratge com la participació, la confiança, la col·laboració i la innovació. Per construir l’ecosistema cal que els equips de lideratge activin les relacions entre els actors, per tal de facilitar l’intercanvi de coneixements, d’informació, d’experiències, d’idees i de recursos per produir resultats innovadors que siguin rellevants per a ells mateixos. Vull saber-ne més sobre ecosistemes educatius col·laboratius i innovadors Vull saber-ne més sobre el lideratge d’ecosistemes educatius.