Recordar quins són els objectius principals de la sessió i fer-los presents per a tots els agents, ja que en una situació de conflicte, és fàcil perdre’ls de vista.

About Lara

NetEduProject Communication