Promoure dinàmiques que plantegin una problemàtica urgent o un repte complex per contribuir a la construcció d’un sentit d’urgència o de necessitat que desperti solucions espontànies i creatives.

About Lara

NetEduProject Communication