Fer visible el perfil de cadascun dels actors del projecte educatiu comunitari per dotar-lo de legitimitat. Assignar un paper a cada actor en funció d’aquest perfil de manera que cadascun d’ells faci una contribució complementària a la finalitat de la xarxa.

About Lara

NetEduProject Communication