Fer reunions amb totes les entitats implicades en el projecte educatiu comunitari per intercanviar elements d’innovació i poder-los aplicar posteriorment en activitats de la pròpia entitat on fan falta propostes innovadores de millora.

About Lara

NetEduProject Communication