Comunicar periòdicament les decisions i els acords al conjunt de membres, i donar-los l’oportunitat de votar aquelles decisions rellevants per al conjunt. Promoure un sistema deliberatiu online.

About Lara

NetEduProject Communication