Abordar els conflictes individualment amb les persones implicades, per tal de mirar de resoldre la situació, apel·lant al bé comú i al bon funcionament de la xarxa educativa.

About Lara

NetEduProject Communication