Nascuda el 2004 a Cornell脿 de Llobregat, El Llindar 茅s una entitat que s鈥檈st脿 concebent com una Escola de Segona Oportunitat. Impulsa actuacions educatives i professionalitzadores, alternatives i innovadores, per a nois i noies d鈥檈ntre 12 i 25 anys que, per la seva situaci贸 personal, familiar o de frac脿s escolar, no encaixen en les diverses ofertes d鈥檈nsenyament reglat, i es troben exclosos del sistema educatiu i social. El Llindar aposta per perllongar els recorreguts formatius, fent-los integrals i personalitzats, alternant la formaci贸 i el treball de qualitat i qualificat. S鈥檕rienta, s鈥檃companya i es recolza la seva transici贸 cap a la vida adulta, el seu retorn al sistema educatiu reglat i l鈥檃ugment de la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.

Address

Address:

Parc de Can Mercader, Cornell脿 de Llobregat

Telephone: