Escola Montpalau

L’Escola Montpalau va començar la seva activitat el curs 1991/1992, com a escola d’una sola línia i oferint ensenyaments de primària i de parvulari -de segon cicle-.

Es troba situada al barri de Poble Nou, distanciada del nucli antic de poble per uns dos quilòmetres d’espai amb poc teixit urbà i això li confereix un caràcter força individualitzat

El barri és de creació més moderna que el centre del poble i neix fruit dels grans moviments migratoris dels anys 60 i 70 i, més recentment, de la nova emigració magrebina, subsahariana i, en menor mesura, sud-americana. Té vida pròpia, amb comerços diversos i serveis i entitats populars  que el dinamitzen. La parla habitual entre els veïns del barri és el castellà.

El curs 2015/2016, el nombre d’alumnes de nacionalitat estrangera representava  encara el 32,2% del total dels alumnes de l’escola.

A l’escola es pot observar com algunes famílies acusen severament el moment econòmic actual. L’índex de famílies a l’atur per manca de feina ha augmentat, la demanda d’ajuts i beques per llibres i suport educatiu, material escolar, menjador i reeducació, tant al Consell Comarcal, a l’Ajuntament com al Departament, ha augmentat aquests darrers cursos un 20%.

Prenent com a base aquesta contextualització, l’escola:

  • Vetlla per la igualtat d’oportunitats de tots els seus alumnes,  i posa especial atenció a la detecció de les necessitats educatives dels seus alumnes, siguin  de caràcter social, econòmic i/o
  • Treballa per la inclusió de tots els infants, atenent a les diferents necessitats educatives de tot l’alumnat, innovant i adaptant metodològicament per tal d’arribar a aconseguir alumnes competents.
  • Vetlla per la cohesió social establint, en el seu Projecte de Convivència, les accions i els mecanismes necessaris per tal de fomentar els valors de respecte i tolerància entre els seus alumnes, les seves famílies, i per extensió a la resta de membres de la comunitat educativa.
  • Promou el sentiment d’identitat i d’arrelament al país, a partir del sentiment de pertinença de l’alumnat  i les seves famílies al barri i a la vila, emprenent projectes i accions educatives en l’entorn més proper.
  • Vetlla pel coneixement i la transmissió de la cultura catalana i  per l’ús i el coneixement de la llengua del país, elaborant un Projecte Lingüístic, on es concreta la tasca portada a terme.
  • Promou l’esforç individual i la cooperació, dels infants i entre els diferents membres que formen  la comunitat educativa, alhora que promou el treball en equip, la col·laboració i la presa de decisions compartides com i element cohesionador i motivador, afavorint la implicació personal.
  • Aposta per un treball pedagògic competencial, que parteixi de l’experiència i les vivències de l’alumnat. Per un procés d’ensenyament-aprenentatge significatiu i actiu, arrelat a l’entorn i que promogui la creativitat, l’originalitat i la  capacitat d’aprendre a aprendre.
  • Vetlla per una educació de qualitat i excel·lència que persegueix l’equitat, la innovació i l’ús de bones pràctiques com a mitjà per a una treball pedagògic coherent i eficient.
  • Promou i impulsa la col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa, molt especialment de les famílies dels alumnes i també la relació entre el centre i l’entorn, cercant i promovent vies i canals de comunicació, participació i reflexió conjunta.

Address

Address:

Avinguda Generalitat Pineda de Mar

Telephone:
Contact Owner