La NetEdu Tool (d’anàlisi de Lideratge d’Ecosistemes Innovadors) recull la informació mitjançant un qüestionari que avalua els resultats de l’organització en relació al compliment de les 7 estratègies del model d’avaluació i assessorament del NetEduProject . Hi ha dues versions de la NetEdu Tool, adreçades als equips motor de: 1- Projectes Educatius Comunitaris i 2- Centres Educatius.

Qui respon el qüestionari?

El qüestionari té l’objectiu de recollir les percepcions individuals de tots els participants del projecte educatiu comunitari o escolar, ja siguin professionals, personal d’atenció i serveis, voluntaris, i usuaris joves, adults i famílies. Si bé els professionals i els voluntaris responen al qüestionari complert, els usuaris responen només a les qüestions més generals.

Com és el qüestionari?

El qüestionari presenta 32 preguntes de resposta en escala Likert on els enquestats mostren el seu grau d’acord o desacord amb els ennunciats de les preguntes. El qüestionari està dividit en tres seccions diferenciades: ‘Individual’, ‘Projecte educatiu’ i ‘Lideratge’, amb la possibilitat d’escriure comentaris específics al final. Els enquestats tarden uns 15 minuts aproximadament en respondre.

Descarregar Qüestionari NetEdu Projecte Educatiu Comunitari (PDF)

Obtenir més informació sobre el model d’avaluació

Obtenir més informació sobre la validació de l’eina d’anàlisi de Lideratge d’Ecosistemes Innovadors