El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) es desenvolupa als barris de Collblanc i de la Torrassa des de 2014 amb la voluntat de contribuir a la millora de la convivència i la cohesió social. Prenent com a marc de referència els principis de les perspectives teòriques sobre interculturalitat, el Projecte vol fomentar el treball conjunt de la ciutadania, les entitats i l’Administració per a:Ÿ Ÿ- Promoure la convivència ciutadana intercultural. – Contribuir a millorar les condicions de vida de la població. – Afrontar les oportunitats, reptes i problemàtiques de la realitat actual. Per aconseguir-ho, des del Projecte ICI donem suport i/o impulsem (si cal) espais de participació que permeten dissenyar respostes col·lectives a les necessitats detectades alhora que transformen les relacions entre les persones protagonistes d’aquests espais. Més infomració a: http://www.projecteicilh.cat/ca/

Address

Address:

Carrer del Montseny, 22, 08903 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona