Nascuda el 2004 a Cornellà de Llobregat, El Llindar és una entitat que s’està concebent com una Escola de Segona Oportunitat. Impulsa actuacions educatives i professionalitzadores, alternatives i innovadores, per a nois i noies d’entre 12 i 25 anys que, per la seva situació personal, familiar o de fracàs escolar, no encaixen en les diverses ofertes d’ensenyament reglat, i es troben exclosos del sistema educatiu i social. El Llindar aposta per perllongar els recorreguts formatius, fent-los integrals i personalitzats, alternant la formació i el treball de qualitat i qualificat. S’orienta, s’acompanya i es recolza la seva transició cap a la vida adulta, el seu retorn al sistema educatiu reglat i l’augment de la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.

Address

Address:

Parc de Can Mercader, Cornellà de Llobregat

Telephone: