L’ajuntament de Cunit està inmers en un projecte global per esdevenir un municipi educatiu a través de diversos projectes relacionats. A partir de la creació de la “Taula de Prevenció i Convivència” s’han interrelacionats projectes com:
  • Patis Oberts
  • Pla educatiu d’Entorn
  • Joves a peu de Carrer (educadors en medi obert)
  • Delegats 3D
  • Pla Local de Joventut i projectes dinamització Espai Jove
  Tots aquests projectes estan interrelacionats amb la finalitat de millorar els processos socioeducatius des de la visió dels diferents agents que hi participen, tècnics municipals, agents educatius, ciutadania i associacions i entitats.  

Address

Address:

MAJOR,12 CUNIT

Telephone: