NetEduProject és una eina en línia que pretén acompanyar els equips motor de les organitzacions educatives per potenciar el seus ecosistemes educatius mitjançant estratègies de participació, col·laboració o innovació. El projecte està liderat pel grup de recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (PSITIC) de Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

El projecte va néixer el 2015 amb la voluntat de ser una eina de transformació educativa basada en la transferència entre recerca i pràctica. NetEduProject vol generar una comunitat d’aprenentatge internacional al voltant del lideratge d’ecosistemes educatius. Amb aquesta visió, el projecte posa la recerca capdavantera a nivell internacional al servei dels professionals educatius locals. Alhora, el fet que els professionals facin ús d’aquesta eina i comparteixin les pràctiques de lideratge genera noves evidències, que són també compartides. El projecte recull les dades generades i els aprenentatges dels professionals i els utilitza per reformular i retornar aquest coneixement col·lectiu a tota la comunitat; per tant és un projecte viu en contínua transformació. NetEduProject ajuda als equips de lideratge de les organitzacions educatives a activar i treure rendiment dels seus ecosistemes educatius. Concretament, hi poden participar dos tipus d’organitzacions educatives:
  • Centres educatius: d’infantil, primària, secundària i batxillerat, que vulguin potenciar les seves connexions dins i fora de l’escola, augmentar el seu capital social, el potencial d’innovació i la millora dels objectius proposats.
  • Projectes educatius comunitaris: xarxes educatives, projectes d’educació360, xarxes CaixaProinfància, etc., que vulguin avaluar i millorar l’organització en xarxa, la col·laboració, el capital social i el potencial d’innovació, així com els objectius proposats.